BMPToHtml


Autor: Paweł Konarski
e-mail: kpawel (at) kr.onet.pl
WWW: http://www.pk.no-ip.pl


Jezeli byłyby jakieś pytania/uwagi/propozycje dotyczące programu to proszę o kontakt.

Zawartość:

O PROGRAMIE
Jest to program do konwersji obrazków (bitmap) do postaci html, gdzie rolę pikseli przejmuje tekst.

Powrót na górę
LICENCJA
Program BMPToHtml jest rozprowadzany jako freeware. Można go używać i rozpowszechniać w niezmienionej postaci, bez żadnych ograniczeń i bez żadnych opłat. Zabrania się deasemblacji programu lub zmieniania zawartości plików należących do programu. Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania oraz działania tego programu.

Powrót na górę
PLIKI PROGRAMU
Powrót na górę
INSTALACJA
Należy rozpakować program do jakiegoś katalogu.

Powrót na górę
KONFIGURACJA
Nie ma żadnej konfiguracji.

Powrót na górę
UŻYWANIE PROGRAMU
BMPToHtml to program konsolowy.
To znaczy że należy go uruchamiać z parametrem, którego wartość to ścieżka do pliku bitmapy. Wynikowym plikiem będzie taki plik jak podany, ale z rozszerzeniem ".html".
Przykładowe wywołanie:
BMPToHtml.exe C:\obrazek.bmp
Program utworzy plik C:\obrazek.html.

Powrót na górę
UWAGI

Powrót na górę

I to już jakby koniec...
Aż dziw bieże że ktoś doczytał to do końca.

Powrót na górę