Skróter


Autor: Paweł Konarski
e-mail: kpawel (at) kr.onet.pl
WWW: http://www.pess.pl


Jezeli byłyby jakieś pytania/uwagi/propozycje dotyczące programu to proszę o kontakt.

Zawartosć:

O PROGRAMIE
Skróter to program do tworzenia menu podobnego do Menu Start. Program tworzy ikonę w podajniku (koło zegara) dzięki której jest dostęp do menu.

Powrót na górę
LICENCJA
Program SKRÓTER jest rozprowadzany jako freeware. Można go używać i rozpowszechniać w niezmienionej postaci, bez żadnych ograniczeń i bez żadnych opłat. Zabrania się deasemblacji programu lub zmieniania zawartości plików należących do programu. Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania oraz działania tego programu.

Powrót na górę
KONFIGURACJA
Konfiguracja programu jest bardzo prosta: wystarczy w podkatalogu 'Dane' utworzyć dowolną strukture składającą się z plików (najlepiej użyć skrótów do wybranych plików, aplikacji) oraz katalogów - program utworzy menu o takim samym układzie elementów. Do stworzonego menu można wstawić poziome kreski. Każda taka kreska to po prostu plik z rozszerzeniem "-". Musi on być pusty. Jego nazwę należy dobrać tak aby podczas sortowania wypadł w odpowiednim miejscu w menu. Istnieje jeszcze możliwość stworzenia elementu który będzie zawierał dowolny skrót. W takim wypadku nalezy utworzyc plik o rozszerzeniu "-", ale o okreslonej zawartości:
[skroter]
cmd=komenda
icon=ikona
Nagłówek [skroter] oraz wartosc cmd sa obowiazkowe jesli dany plik ma byc skrotem. W przypadku niepelnego podania tych informacji, plik zostanie uznany za linie dzielącą. Przykładowe pliki konfiguracyjne:
[skroter]
cmd=mailto:test@poczta.onet.pl
icon=c:\moja_ikona.ico
[skroter]
cmd=..\test.exe
icon=..\..\..\ikony\program.ico

Powrót na górę
USUNIĘCIE PROGRAMU
Program należy po prostu usunąć ;) Jeśli program miał się uruchamiać razem z systemem, to należy najpierw wyłączyć tą opcje żeby nie zostawiać śmieci w rejestrze. Jest to jedyna modyfikacja w systemie której dokonuje program.

Powrót na górę
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Powrót na górę