eWUŚ-Uprawnienia


Autor: Paweł Konarski
e-mail: xyzyk (at) onet.pl
WWW: http://xyzyk.pl


Zawartość:

O PROGRAMIE
Jest to darmowy program do sprawdzania statusu ubezpieczenia pacjentów w systemie eWUŚ. Dodatkowo program automatycznie zapisuje pliki potwierdzeń (XML).

Program jest przeznaczony dla ŚWIACZENIODAWCÓW i LEKARZY. Wymaga posiadania danych logowania!!!

Powrót na górę
LICENCJA
Zabrania się deasemblacji programu lub zmieniania zawartości plików należących do programu. Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania oraz działania tego programu.

Powrót na górę
PLIKI PROGRAMU
Powrót na górę
INSTALACJA
Należy rozpakować program do jakiegoś katalogu.

Powrót na górę
KONFIGURACJA
Po wybraniu Menu-Konfiguracja należy ustawić dane niezbędne do zalogowania się w systemie eWUŚ, tj: kod oddziału, ID świadczeniodawcy, login i hasło.


Powrót na górę
UŻYWANIE PROGRAMU
W głównym oknie należy wpisać PESEL. Pod oknem znajduje się informacja czy wpisany PESEL jest prawidłowy, jeśli tak to będzie tak data urodzenia i płeć osoby. Dopiero po wpisaniu poprawnego numeru PESEL aktywny będzie przycisk "eWUŚ". (zamiast wciskać go myszką wystarczy wcisnąć Enter).

Po sprawdzeniu danych w systemie eWUŚ w oknie pojawi się stosowna informacja dotycząca statusu ubezpieczenia lub komunikat że dany pacjent nie występuje w CWU.
Automatycznie po każdym sprawdzeniu, w wyniku którego system zwrócił jakieś dane, następuje zapis do pliku (w podkatalogu eWUS_Potwierdzenia). Jednocześnie dane są wysyłane na serwer FTP (o ile został skonfigurowany) lub HTTP. Jeśli z jakiegoś powodu dane nie zostaną wysłane na bieżąco, program wyśle je przy pierwszej okazji (próba wysłania danych następuje po sprawdzaniu numeru PESEL lub co 60 sekund).


Powrót na górę
UWAGI

Powrót na górę