Konwerter USB<->TTL
 Konwerter umożliwia podłączenie do PC urządzenia z którym transmisja odbywa się po TTL'u, np moduł MDL02 lub (prawie) dowolna płytka uruchomieniowa współczesnego mikrokontrolera (sprawdzone z serią STM32-Discovery).

Podstawowe cechy:
 • wymiary: 39 x 14 x 8mm
 • zasilanie: 5V z USB (złącze mini-USB)
 • moduł od strony PC jest widoczny jako port szeregowy
 • wyprowadzenia: (goldpiny 2.54mm)
  • zasilanie (wybierane zworką: 5V z USB lub 3V (dla 3V max 50mA))
  • TxD/RxD (z możliwością pracy na 1 linii; wybór zworką)
  • masa
 • kontrolki:
  • zasilanie: LED żółty
  • zalogowany w PC: LED niebieski
  • dane wychodzące (Tx): LED czerwony
  • dane przychodzące (Rx): LED zielony


Copyright 2009-2013 Paweł Konarski