pk_eWUŚ - biblioteka DLL
 
eWUSUprawnieniaLIB.dll to biblioteka DLL (32-bitowa) realizujšca wszystkie czynnoµci potrzebne do sprawdzenia uprawnień µwiadczeniobiorców w systemie eWUŚ.

Biblioteka wykorzystuje moduł pk_eWUŚ.

W pobranym pliku znajduje się plik nagłówkowy z opisem i niezbędnymi definicjami a także przykładowy projekt (w Delphi). Nie tłumaczyłem nagłówków na inne języki ale z tym raczej nikt nie powinien mieć problemów.

Nie ponosze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy inne straty wynikłe z prawidłowego, bądź nie, działania tej biblioteki.

Copyright 2009-2013 Paweł Konarski