SGRFontConverter
 
Jest to konwerter czcionek obsługujący format zgodny z biblioteką emWin firmy SEGGER ®.
Cechy:
 • obsługa wszystkich czcionek dostępnych w systemie
 • obsługa UTF-8
 • zapis czcionek do pliku .C którego można od razu użyć w programie
 • edycja wielu parametrów tworzonej czcionki; wymuszenie konkretnej wysokoµci, szerokoµci, marginesów
Program obsługuje TYLKO 1-bitowe kodowania pikseli (czcionka czarno-biała)!


Przykładowe znaki:

		/* K */
		GUI_CONST_STORAGE unsigned char Test_font_4B [10] = {
		 X___X___,
		 X__X____,
		 X_X_____,
		 XX______,
		 XX______,
		 X_X_____,
		 X__X____,
		 X___X___,
		 ________,
		 ________,
		};

		GUI_CONST_STORAGE GUI_CHARINFO GUI_FONT_Test_font_CharInfo_0[1] = {
		 {  6,  6,  1, Test_font_4B  }
		};

		GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT_PROP GUI_FONT_Test_font_Prop_0 = {
		 75, 75,
		 &GUI_FONT_Test_font_CharInfo_0[0],
		 (GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT_PROP*)0
		};

		/* ? */
		GUI_CONST_STORAGE unsigned char Test_font_451 [10] = {
		 _X_X____,
		 ________,
		 _XXX____,
		 X___X___,
		 XXXXX___,
		 X_______,
		 X___X___,
		 _XXX____,
		 ________,
		 ________,
		};

		GUI_CONST_STORAGE GUI_CHARINFO GUI_FONT_Test_font_CharInfo_1[1] = {
		 {  6,  6,  1, Test_font_451 }
		};

		GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT_PROP GUI_FONT_Test_font_Prop_1 = {
		 1105, 1105,
		 &GUI_FONT_Test_font_CharInfo_1[0],
		 &GUI_FONT_Test_font_Prop_0
		};


		GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT GUI_FONT_Test_font = {
		 GUI_FONTTYPE_PROP, /* type of font  */
		 10,        /* height of font */
		 10,        /* space of font y */
		 1,         /* magnification x */
		 1,         /* magnification y */
		 &GUI_FONT_Test_font_Prop_1
		};

	
Copyright 2009-2013 Paweł Konarski