PKRemoteConsole
 
Jest to klient i serwer zdalnej konsoli dla systemów MS Windows >=2000. Obecnie jest to wersja BETA. Ma tylko niezbędnš funkcjonalnoµć, ale działa. Ważniejsze cechy:
  • nie wymaga instalacji (samo uruchomienie pliku EXE),
  • działa na każdym systemie MS Win >=2000,
  • nie wymaga praw administratora (serwer działa na pawach użytkownika który go uruchomił),
  • szyfrowane połšczenie,
  • szyfrowane nastawy programu (serwera jak i klienta),
  • program jest darmowy.

Krótki opis:
  • Na komputerze którego konsolę chcemy udostępnić należy uruchomić serwer. W podajniku (koło zegara) pojawi się ikona programu - po kliknięciu prawym przyciskiem myszy można dostać się do konfiguracji (obecnie tylko port i hasło).
  • Na drugim komputerze uruchamiamy program klienta, w okienku wpisujemy nazwę hosta/adres IP:Port, poniżej hasło i jeµli wszystko się zgadza to pojawia się zawartoµć konsoli z serwera.
  • Program klienta może łšczyć się automatycznie z danym hostem (Menu->Konfiguracja) bšd» dane te można mu zadać jako parametry, wykonujšc komendę PKRemoteConsoleClient.exe host:port tu_hasło. W każdym innym wypadku pojawi się okno dialogowe z polami do wpisania tych danych.

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialnoµci za jakiekolwiek szkody czy inne straty wynikłe z prawidłowego, bšd» nie, działania tego programu.

Copyright 2009-2013 Paweł Konarski