PKPingList
 
Program służy do sprawdzania połšczenia z danymi hostami poprzez wysyłanie zapytań PING. Co zadany czas sprawdza kolejno wszystkie adresy i przedstawia graficznie ich dostępnoµć. Narzędzie zabawka przydatne do domowej sieci.

Konfiguracja polega na stworzeniu pliku tekstowego (gdy go nie ma program tworzy plik przykładowy) z listš urzšdzeń i resztš nastaw programu.
Przykładowy plik wyglšda tak:
	<PKPingList_Config>
		<Params>
			<Refresh info="seconds">60</Refresh>
			<TimeOut info="miliseconds">1000</TimeOut>
		</Params>
		<Hosts>
			<host address="www.onet.pl" name="onet"/>
			<host address="192.168.1.1" name="router"/>
			<text value="Zakres portów:"/>
			<IPRange range="192.168.1.100-192.168.1.105"/>
		</Hosts>
		<HostNames>
			<HostName host="192.168.1.102" name="komputer"/>
		</HostNames>
	</PKPingList_Config>
		
Copyright 2009-2013 Paweł Konarski