Notka
 
Jest to moja wersja programu typu karteczki.
Z założenia program jest prosty i postaram się żeby tak zostało. Program nie ma instalatora, nie wymaga też żadnych specjalnych uprawnień poza możliwością zapisu w swoim katalogu.

Użytkowanie:
  • klikniecie 2x lewym przyciskiem myszy na tytule bądź treści notki przechodzi do edycji,
  • kliknięcie środkowym przyciskiem zwija okienko,
  • przesuwanie z wciśniętym CTRL przyciąga do innych notek,
  • przesuwanie z wciśniętym ALTem powoduje przesunięcie także wszystkich notek leżących blisko (w zasięgu przyciągania),
  • kliknięcie na przycisk Zawsze na wierzchu z wcisniętym ALTem ustawia ten znacznik we wszystkich bliskich notkach.

Dodawanie notek:
z menu pod prawym przyciskiem myszy na notce lub z menu z ikony programu koło zegara.

Kliknięcie lewym przyciskiem na ikonę programu koło zegara powoduje pokazanie/ukrycie wszystkich notek.
Kliknięcie prawym przyciskiem pokazuje menu programu.


Nastaw programu (czcionki, kolory) chyba nie ma sensu opisywać.
Program Notka jest darmowy i nie ponosze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy inne straty wynikłe z prawidłowego, bąd» nie, działania tego programu.

Copyright 2009-2013 Paweł Konarski