Graficzek
 
Jest to prosty edytor grafiki wektorowej. Obsługuje przenoszenie elementów, kolorowanie, powiększenie. Istnieje mozliwoµć otwarcia kilku okien dla jednego dokumentu - zmiany dokonane w którymµ oknie sš widoczne w pozostałych.

Do programu jest udostępniony kod źródłowy (Delphi 2005).
Copyright 2009-2013 Paweł Konarski