Agilent MSO ScreenGrab
 
Program służy do zgrywania ekranów z serii oscyloskopów Agilent (obecnie Keysight) DSO/MSO 2000 (może działa także z innymi).
Cechy:
  • zgrywanie aktualnego ekranu
  • automatyczny zapis do pliku
  • dodawanie bieżacej daty i komentarza do obrazu
  • edycja nazw wejść w oscyloskopie (analogowych i cyfrowych)
  • możliwość zmiany tła obrazu na białe (np do wydruków)
  • opcja podmiany loga
Program wymaga zainstalowanych bibliotek VISA.

Podmiana loga:
W katalogu programu nalezy umieścić bitmapy:
  • logo_black.bmp (dla ciemnego tła)
  • logo_white.bmp (dla jasnego tła)
(rozmiar: 135x38 pikseli)
W programie należy włączyć opcję Opcje->Podmień logo.

UWAGA! Żeby program działał należy w ustawieniach wpisać adres oscyloskopu (np "USB0::0x0957::0x1797::MY53400281::0::INSTR"). Adres można odczytać z opscyloskopu lub z programu Keysight Connection Expert (po zainstalowaniu bibliotek VISA).
Copyright 2009-2013 Paweł Konarski