pkXML
 
Przyzwoita dokumentacja jest w trakcie tworzenia...

pkXML to darmowy parser plików XML. Nie wymaga dodatkowych bibliotek, plików ani instalowania czegokolwiek w systemie.

Jest to freeware do dowolnego użytku i nie ponosze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy inne straty wynikłe z prawidłowego, bądź nie, działania tego modułu.


Cechy:
 • obsługuje znaki kodowane jedno i dwu-bajtowo (unicode; odczyt/zapis; sam rozpoznaje format pliku)
 • czyta i zapisuje:
  • <xxx />
  • <xxx> ... <xxx />
  • atrybuty: <xxx attr1="aaa" attr2="bbb"/><?xxx?>
  • <!-- xxx -->
  • <![CDATA[ <xyz> <xyz2> ]]>
 • obsługuje wiele węzłów głównych
 • 			<tag1>
  			 <dana1>abc</dana1>
  			</tag1>
  			<tag2>
  			 <dana1>def</dana1>
  			</tag2>
  			<tag3>
  			 <dana1>ghi</dana1>
  			</tag3>
  			   
 • formatuje plik wyjściowy:
  			<tag1>
  			 <dana1>wartość</dana1>
  			 <dana2>
  			  <cośtam1 attr="test">
  			  <![CDATA[ <teścik ;))> ]]>
  			 </dana2>
  			 <dana3 />
  			</tag1>
  			<tag2 />
  			   
  Format wyjściowy jest konfigurowalny (tekst końca linii, wcięcia, skrócony zapis elementów, pomijanie pustych elementów, itp).

 • Zapisuje i czyta całe obiekty
 • jest odporny na znaki końca linii w wartościach i atrybutach
 • Potrafi odczytać atrybuty bez wartości oraz same wartości atrybutów bez nazwy
 • nadaje się do parsowania HTMLa oraz podobnych formatów
 • opcja AllowNoEndTag pozwala parsować pliki bez tagów końcowych:
  			<tag1>
  			 <dana1>wartość
  			 <dana2>
  			  <cośtam1 attr="test">
  			  <![CDATA[ <teścik ;))> ]]>
  			  <data>inna wartość
  			 </dana2>
  			 <data>jeszcze inna wartość
  			 <dana3 />
  			</tag1>
  			<tag2 />
  			   
 • Prosty w obsłudze:
  			/ZAPIS/
  
  			var xml : TpkXML;
  			begin
  			xml := TpkXML.Create;
  			try
  			 // wszystkie poniższe node "costam" odwołują się do jednego
  			 // elementu
  			 xml.NodeByName('costam').Value := 'TEST';
  			 xml.NodeByName('costam').AttrByName('id').Value := '1';
  			 xml.NodeByName('costam').NodeByName('pole1').Value := 'xyz';
  			 xml.NodeByName('costam').NodeByName('pole2').Value := 'xyz2';
  
  			 // albo szybciej (nie sprawdza czy node już jest)
  			 with xml.Append('costam2') do
  			 begin
  			  Append('costam').ValueInt := 1;
  			  Append('costam').ValueBool := false; // utworzy drugi node
  			                    // o nazwie "costam"
  			  Append('costam innego').ValueExt := 1.6;
  			 end;
  
  			 xml.unicode := true; // wymuszam użycie unicode
  
  			 xml.SaveToFile('c:	est.xml');
  
  			finally
  			 xml.free;
  			end;
  
  
  			/ODCZYT/
  
  			var xml : TpkXML;
  			  i : Integer;
  			begin
  			xml := TpkXML.Create;
  			try
  			 xml.LoadFromFile('c:	est.xml');
  
  			 // xml.unicode zawiera informacje czy to unicode czy nie
  
  			 i := xml.NodeByName('costam').GetValueIntDf(0));
  
  			 ShowMessage(xml.NodeByAttr('costam').NodeByAttr('pol2').Value);
  			 ShowMessage(xml.NodeByAttr('costam', ['id'], ['1']).Value);
  
  			finally
  			 xml.free;
  			end;
  			   
 • i jest MÓJ ;p

Copyright 2009-2013 Paweł Konarski