pk_eWUŚ
 
pk_eWUS to moduł do Delphi zapewniajłcy połłczenie z systemem eWUŚ i sprawdzanie uprawnień świadczeniobiorców. Jego działanie można sprawdzić w programie eWUŚ-Uprawnienia.

Jeśli nie masz/nie znasz/nie chcesz znać Delphi ale chcesz skorzystać z tego modułu, możesz użyć gotowej biblioteki DLL realizującej wszystkie niezbędne funkcje. Znajdziesz ją tutaj

Nie ponosze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy inne straty wynikłe z prawidłowego, bądź nie, działania tego modułu.


Przykład wykorzystania:
var ewus : Tpk_eWUS;
...
ewus.Login(...
ewus.Sprawdz(pesel, plik_potw);
ewus.Logout();

    

Obecna wersja obsługuje komunikat w wersji 2.0.

Copyright 2009-2013 Paweł Konarski